ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೊತ್ತೇ??

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಂತರದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವಾರು ಯೋಚನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಸ್ತ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಿರು ಬೆರಳಿನ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಅಂಗೈ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ರೇಖೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮದುವೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರ ಪರ್ವತದಿಂದ ಬರುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಂದ್ರ ಪರ್ವತದಿಂದ ಒಂದು ರೇಖೆಯು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ರೇಖೆ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮದುವೆಯ ರೇಖೆ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರ ಸಂಗಾತಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

kai rekhe | ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೊತ್ತೇ??
ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೊತ್ತೇ?? 2

ಮದುವೆಯ ರೇಖೆ ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನೀರಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಖೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ರೇಖೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆತನ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಎನ್ನುವುದು ಏಕತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

Comments are closed.